Tevékenységek

A Szarvasi Arborétum a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem felügyelete alatt működik. Fő tevékenységi köre a fenntartás, a bemutatás és az oktatás.

MATE_2021_green

A kertben jelenleg 21 fő dolgozik. E kis csapat végzi a 82 hektáros területen a fenntartási, oktatási és idegenforgalmi tevékenységeket.

Fenntartás

A parkfenntartási munka az év minden napján az aktuálisan elvégzendő feladatok köré csoportosul. Fontos tényező az időjárás, hiszen meghatározó a napi tevékenységben. Más a kertészeti feladatok prioritása egy vihar után vagy a nyári aszályban, az őszi lombhullás idején vagy hóesésben. Cél az egységes Bolza-féle park megtartása azokkal a térformákkal és elemekkel, amelyeket minden esetben a gróf eredeti elképzelései határoznak meg. E tájképi kert kialakításán és megőrzésén munkálkodik minden kertész, aki az Arborétumban dolgozik.

Az Arborétumban található fa egyedek nagy része 100-150 éves, de nem ritka a 200 évesnél idősebb példányok jelenléte sem. A földlabdával beültetett, sekélyen gyökerező fák a természetes öregedés stádiumában fokozottan érzékenyekké válnak mind az időjárási körülményekkel, mind a kártevőkkel és kórokozókkal szemben. Gyakori a csúcsszáradás és a viharkár.

A legfontosabb és a legtöbb munkaidőt kívánó fenntartási munkák:
  – kaszálás;
  – kidőlt, kiszáradt fák feldolgozása;
  – csemetenevelés;
  – ültetés.

Kiegészítő fenntartási tevékenységek:
  – vadvédelem;
  – öntözés;
  – tér- és egyedalakító metszés;
  – invazív növények visszaszorítása.

Bemutatás

Az Arborétumban megforduló látogatók száma éves szinten 70-90 ezer fő, akik egyénileg, családdal vagy szervezett kirándulás során, csoportosan érkeznek.

A látogatható terület 65 hektár, amely erdei utakon vagy szilárd burkolatú sétautakon járható be. A világhírű dendrológiai gyűjtemény mellett lágyszárú növények, gombák és számos zoológiai érték található itt. Az útvonalak a fásszárú növényfajokat jelző táblák segítségével egyedül vagy szakvezetéssel irányítottan járhatók.

A látogatók számára különböző sport-, művészeti-, vagy természetbarát programokat kínálunk (hangverseny, kiállítás, vezetett túra, kutyás piknik, futóverseny), valamint biztosítjuk a kiegészítő infrastruktúrát (esőbeállók, büfé, mosdó, áruda) a kertben töltött időre. Esős időben  fakultatív programként kínáljuk a Pepi gróf Varázstanyája interaktív botanikai múzeum, az Üvegház, valamint az Agrárkaland kiállítást játékra, megtekintésre vagy a szabadulós játékokat a kertben.

Oktatás

Az Arborétum felsőfokú oktatásban betöltött szerepe meghatározó, hiszen optimális gyakorlati helyszínt biztosít mind a “kertészpalánták”, mind a mezőgazdasági mérnökjelöltek számára. Napi kapcsolat van az ország felsőfokú intézményeinek oktatói, hallgatói és az Arborétum munkatársai között, amely egyrészt a – már említett – gyakorlati foglalkozásokra, másrészt a szaktantárgyak elméleti óráinak megtartására valamint szakdolgozatok és diplomamunkák kutatási programjainak összeállítására és levezénylésére irányul.

A felsőfokú oktatás mellett az Arborétum közép- és általános iskolák biológia, földrajz, környezetismeret tantárgyainak oktatásába és erdei iskola programokba kapcsolódik be, valamint aktív feladatot vállal a környezeti nevelés terén is.

Az Arborétum nyári, őszi táborok optimális színhelye, vagy állomása. Helyet kap itt  természetbúvár tábor, a kézműves, művészeti és madarász tábor, valamint  felnőtt alkotótábor is. Az ökojátszótér a Parkerdei élmények területén nyugodt helyszínt biztosít többféle korosztály táboroztatásához.

Járd be a kertet virtuálisan!